About

Адвокат Интернет Право

Адв. Евгения Ганчева

изследовател кибер право | уеб ентусиаст | отдаден консултант ИС |професионален problem solver | страстен блогър | вдъхновен презентатор | неуморен пътешественик | неизлечим оптимист.

Образование и квалификация

Софийски университет “Св.Климент Охридски”, Магистър по право Софийска адвокатска колегия.

Eвропейски представител за марки и дизайни

Специализация “Права на интелектуалната и индустриалната собственост” – УНСС, София.

Автор на публикации в специализирани правни списания и онлайн издания.

Лектор и презентатор във форуми за онлайн бизнес и технологии

Професионален опит

Aдвокат с практика, концентрирана в сферата на технологичното и интернет право, електронна търговия и закрила на интелектуалната собственост.

Експертизата включва консултиране по всички въпроси, свързани с функционирането на бизнеса в интернет, включително създаване на общи условия, договори за електронна търговия, онлайн сделки, политика за защита на лични данни и интелектуална собственост.

Фокусът в практиката е превес на превантивното право. Превантивното право е процес на елиминиране или минимизиране на правния риск чрез предварителна оценка на възможните рискове и прилагане на ефективни превантивни мерки, включващи доброволно уреждане на спорове. Превантивното право е налице, когато правата са добре документирани, договорите са добре написани и е отправен поглед в бъдещето.

Имате нужда от правна консултация?