Практика

Договорно право

Договорното право определя кога и как обещанията са изпълними. Целта на всеки договор е да формализира постигнатото от две страни споразумение по определен предмет.

Договорно право

Правни услуги

Правните услуги, свързани със създаването на стабилни договори включват изготвяне на всякакъв тип договори, включително:

Договори за услуги

Договори за производство и изработка

Търговски договори

Договори за строителство

Лицензионни договори

Договори за франчайз

Договори за покупко-продажба

Договори за наем

Трудови договори

Дружествени договори

Договори за конфиденциалност и неразкриване на информация

Договори за интелектуална собственост

Договори за обществени поръчки

Споразумения за уреждане на спорове

Общи условия и правила

Имате нужда от правна консултация?