Практика

Интернет право

Дигиталната екосистема създаде нови правни проблеми и предизвикателства.

Интернет право

Правни услуги

Правните услуги в тази сфера обхващат широк кръг въпроси, свързани със законосъобразното използване на интернет, включително:

Електронна търговия

Правен одит на уебсайт и електронен магазин

Домейн имена и колизия с търговски марки

Валидност на онлайн договори

Договори за изработване на уебсайтове

Общи условия за използване на уебсайт, e-магазин и мобилни приложения

Пoлитика за защита на лични данни

Правна закрила на уебсайтове

Закрила на интелектуална собственост в Интернет

Онлайн реклама и медии

Права на потребителите

Имате нужда от правна консултация?