Практика

Нелоялна конкуренция

В ерата на глобална търговия и дигитална икономика, конкурентното право има изключително значение за защита на компаниите от нелоялни конкуренти и нечестни търговски практики.

Нелоялна конкуренция

Правни услуги

Правните съвети и услуги в сферата на конкурентното право обхващат широк кръг от въпроси, включително:

Бизнес практики и злопотреба с монополно положение на пазара

Нелоялно привличане на клиенти

Увреждане доброто име на конкурентите

Заблуждаваща реклама

Имитация, неразрешено използване на марки

Кибер настаняване (cybersquatting, typosquatting)

Имате нужда от правна консултация?