Практика

Бизнес право

Търговското или бизнес правото установява норми, които всеки бизнес трябва да спазва. Бизнес правото обхваща всички въпроси, свързани със създаването, покупката, управлението и ликвидацията или продажбата на всеки бизнес.

Бизнес право

Правни услуги

Списъкът с услуги включва:

Избор на правна форма и регистрация на дружества

Лицензиране и регулаторни изисквания

Документация и вписване на промени в ТР по партидата на дружествата

Съставяне, ревизиране и преговори по всички видове договори

Търговски спорове и споразумения

Споразумения за конфиденциалност и неразкриване на информация

Придобивания, сливания и продажба на компании

Покупка, продажба и управление на активи

Франчайзинг

Електронна търговия

Трудовоправни въпроси и трудови спорове

Абонаментно правно обслужване на фирми с фиксирана месечна такса

Имате нужда от правна консултация?