Услуги

Правен одит на уебсайт

Онлайн бизнесът се регулира от специални български закони и европейски директиви.
Контролните органи от КЗП и КЗЛД могат да ви наложат глоби при неизпълнение на законовите изисквания към доставчиците на онлайн услуги.
Правният одит на уебсайта дава отговор на въпроса: „Отговаря ли моят уебсайт на всички изисквания на законите?“ и дава насоки как да се изпълнят тези изисквания.

Изпрати запитване

Име: *
Email: *
Телефон:
Уебсайт тип: *
Уеб адрес /URL/:
Допълнителна информация: