Бизнес в интернет

Стартирането на онлайн бизнес в България изисква вземане на информирани решения по основни правни въпроси и някои допълнителни, характерни за бизнеса в Интернет.

Успехът на бизнес начинанието зависи както от потенциала на новата идея, от таланта и управленските умения на предприемача, от успешния бизнес модел, от изпълнимия бизнес план, от техническите познания на водещия екип, от вложените усилия и страст в реализирането на проекта, също и от познаване на правната рамка на бизнеса и поставянето му от самото начало на здравите основи на законосъобразността. 

Първият важен правен въпрос при старта на нов бизнес е свързан с правилен избор на 

1.Правна форма
Едноличен търговец, събирателно или капиталово дружество, организация с нестопанска цел или друга, изборът на правилната форма, под която ще се осъществява дейността е в зависимост от няколко водещи фактора. Един от тях е ограничаване на персоналната отговорност на предприемача. Други отправни точки при избора на правна форма са данъчнитесъображения и оперативните въпроси по управлението.
2. Име на домейн
Колкото и да ви харесва определено име на домейн, с който ще стартирате бизнеса си в Интернет, преди да го регистрирате, първо трябва да се уверите, че с избора му не нарушавате нечии права върху търговска марка. Това което е разумно, желателно и препоръчително да направите, е да се уверите, че вашият домейн е уникален и няма регистрирана марка под това име, нито под това име вече се предлагат на пазара стоки и услуги.
3. Търговска марка
Вашето търговско име и свързаната с него репутация, може да стане стане най-ценният ви бизнес актив, особено ако не притежавате значителни материални активи освен уебсървър. Инвестицията в регистрация на търговска марка е разумна, а понякога задължителна стъпка с важни последици за вашия онлайн бизнес.
4. Разрешителни, лицензии и специални изисквания
Вашият Интернет бизнес в зависимост от характера, обхвата и спецификата на дейността може да е свързан с действието на специални закони и наредби, които изискват спазването на определени изисквания, снабдяване с разрешителни, лицензии, сертификати и други задължителни документи. Неспазването им може да ви струва скъпо, а понякога може да се окаже гибелно за бизнеса ви.
5. Договори с уеб дизайнери, художници, редактори и автори на уеб съдържание
Онлайн бизнесът обикновено изисква сключване на договори с уеб дизайнери, програмисти и други професионалисти. Тези договори трябва да осигурят яснота по отношение на авторските и други подобни права върху изработения уебсайт и създаденото съдържание. „Изключителна собственост” и „право на ползване” означават различен обем от права и двете страни трябва да осъзнават практическото им значение преди подписването на договора.
6. Общи условия, Политика за личните данни и други документи онлайн 
Копирането на условия за ползване на уебсайта или правила за личните данни от други източници не е добра идея. Първо, защото копираните текстове са създадени от друг автор и са защитени с авторски права. И второ, защото е изключително важно вашите условия да са съобразени с вашата дейност, особено ако поддържате форуми, потребителски регистрации или онлайн продажби на стоки и услуги.

Изброените правни въпроси не изчерпват кръга от правни проблеми и казуси, които предприемачите в интернет и професионалистите от дигиталната екосистема могат да срещнат в развитието на онлайн бизнес проекти.