Интернет и правото

Информацията, познанието и културата са решаващи фактори за свободата и развитието на личността. Най-голямата ценност на интернет – достъпът до информация и познание, се превърна в най-голямото предизвикателство за съвременното право. Мнозина погрешно смятат, че интернет е изцяло свободна зона, но истината е, че значителна част от информацията и съдържанието принадлежи и се контролира от компании, правителства, организации или е защитена с авторски и други права собственост на отделни индивиди.

Технологичната революция предостави на бизнеса изключителни конкурентни предимства в няколко ключови направления. По-специално, факторите

  • Време
  • Пространство
  • Материя
  • Персонализиране на продукти/услуги според индивидуалните нужди на клиента
  • Елиминиране на посредниците чрез директен контакт с клиента
  • Замяна на скъпоструващи човешки ресурси с технологични решения.

И докато Интернет и технологиите продължават своето възходящо, стремително развитие и компаниите инвестират все по-значителен ресурс в електронната търговия и интернет базирани решения, традиционното право изпитва сериозни затруднения да интерпретира виртуалната активност в адекватни закони. Законодателствата на различните страни реагират на тези предизвикателства нееднозначно. Има твърде големи различия по отношение на граничната линия – Позволено/Непозволено при определяне на законосъобразната комерсиална и некомерсиална активност на онлайн предприемачи и потребители.

Например, за разпространение на порнографски материали в Интернет у нас се предвижда лишаване от свобода и глоби. В други страни като САЩ /в някои щати/ тази дейност е позволена в рамките на ограниченията, свързани с педофилия и други особени случаи. От друга страна в САЩ се налагат сурови наказания за хакерски и други действия, свързани с незаконно проникване в компютърни системи или нарушаване на авторски права в Интернет. Изключителната строгост на тези закони в САЩ (The Computer Fraud and Abuse Act and Digital Millennium Act) и свързаната с това трагична смърт на уеб активиста Аарон Шварц (съосновател на социалната мрежа Reddit и един от създателите на системата RSS) ще бъде предмет на сериозна дискусия в Конгреса в САЩ.

Сериозни различия в правните системи на отделни страни относно законите, регулиращи интернет има и в редица други сфери.

От гледна точка на данъчното право, нееднозначен е подхода към данъчното събитие и данъчните субекти. Тези въпроси са особено важни при облагане на приходите от сделките с виртуални стоки и услуги. Геймърската индустрия и нейните постоянно растящи приходи от потребители от всяко кътче на планетата, поставя сериозни изпитания както пред данъчните администрации на отделните страни, така и пред компаниите, които трябва да декларират и осчетоводяват тези приходи.

Друг ключов въпрос за развитието на интернет е защитата на личните данни. Тази тема е особено чувствителна за онлайн потребителите в цял свят. Кой и как съхранява нашите лични данни, с които се регистрираме, за да ползваме онлайн услуги и съдържание, надеждно ли са защитени, предоставят ли се на трети страни, продават ли се на маркетингови компании и пр. са само част от въпросите, на които правото трябва да даде ясен отговор и да предвиди правни механизми за защитата и неприкосновеността на данните ни.

Някои от основните български закони, регулиращи основни права и задължения на доставчиците и потребителите в интернет са Законът за защита на личните данни, Законът за защита на потребителите, Законът за електронната търговия, Законът за авторското право и сродните права, Законът за електронните съобщения, Законът за електронния документ и електроннния подпис и други. Нарушенията в интернет, за които се носи наказателна отговорност се съдържат в гл.9”а” в Наказателния кодекс и в отделни разпоредби за други престъпления, извършени в интернет.