Uncategorized

Седем ключови правни въпроси в е-търговията

Независимо дали разширява съществуваща електронната търговия или стартира нов бизнес в интернет, онлайн предприемачът има нужда едновременно от панорамна перспектива върху законовата рамка и поглед в детайли върху традиционните и специфични за интернет юридически въпроси. Създаването на уебсайт не е нито началото нито края на веригата от въпроси за осмисляне и реакция. Той е само витрината на бизнеса. Тази статия не описва изчерпателно всички правни аспекти на онлайн бизнеса. Идеята е да се подчертаят основните въпроси, които трябва да имате пред

Електронната търговия с хранителни добавки на ръба на закона

Онлайн продажбата на хранителни добавки и особено на диетични продукти е перспективен сектор, който набира скорост и според прогнозата на Nutrition Business Journal приходите от тези продажби в САЩ през 2017г. ще надхвърлят 3 милиарда долара. С либерализирането на режима на електронната търговия в европейското законодателство отпаднаха ограниченията за продажба на хранителни добавки по Интернет и чрез друг способи за дистанционни продажби. Тези промени намериха място и в българския Закон за защита на потребителите /ЗЗП/ с измененията, обнародвани в бр. 18

Интернет и правото

Информацията, познанието и културата са решаващи фактори за свободата и развитието на личността. Най-голямата ценност на интернет – достъпът до информация и познание, се превърна в най-голямото предизвикателство за съвременното право. Мнозина погрешно смятат, че интернет е изцяло свободна зона, но истината е, че значителна част от информацията и съдържанието принадлежи и се контролира от компании, правителства, организации или е защитена с авторски и други права собственост на отделни индивиди. Технологичната революция предостави на бизнеса изключителни конкурентни предимства в няколко ключови

Договорите за неразкриване на поверителна информация защитават вашия бизнес

Най-добрият начин да запази своите идеи е да ги запазите в тайна. Всеки успешен бизнес има своите тайни за успеха и пътя до него. Дали това е тайна съставка на сандвичите, които продавате успешно, или е начинът, по който сглобявате елементи в построените обекти, или е формула за ново лекарство, което предстои да патентовате, или пък метод на обучение с доказана ефективност, безспорно е че тези малки или големи тайни на вашия успех са ви издигнали на гребена на вълната и

Гугъл с нови правила и политика за личните данни

Новите правила за личните данни на Гугъл са в сила от 01 март 2012. Потребителите бяха уведомени предварително с разбираеми и подробни указания и инструкции. Текстовете са публикувани и на български език – Правила и принципи/Декларация за поверителност, тук: https://www.google.bg/intl/bg/policies/privacy/. Най-ценното в тези правила, наричани на много места „Политика за личните данни на Гугъл” са не толкова самите правила. Те са просто синхронизирани текстове с новите изисквания на европейското законодателство за защита на потребителите и техните законни права и интереси

Лизингът на персонал е подробно регламентиран с изменения в кодекса на труда

Временната заетост е решение на разнообразни оперативни проблеми, свързани с текущи нужди на фирмите от работна ръка. Тази необходимост от бърза реакция при увеличаване или намаляване на обема на работа, при сезонни дейности или при разширяване на портфолиото от продукти и услуги на фирмите, създаде нов вид посреднически услуги, известни като лизинг на персонал. Броят на фирмите, предоставящи тези услуги постоянно се увеличава, следвайки тенденцията за разрастване потенциала на временната заетост като форма на трудови правоотношения в европейските страни. С изменения

Бележки по договорите за изработване на уебсайт

Договорите са сърцето на всеки бизнес. За съжаление, често в бизнес отношенията отсъстват писмени договори или се сключват формални, прехвърлени услужливо през форуми, изтеглени от Интернет, преписани и въобще скалъпени набързо документи от знайни и незнайни източници. Тази документална конфекция, използвана при сключване на договори, често коства и на двете страни скъпоструващи дела, загуба на взаимно доверие и разрушаване на добри търговски отношения. Поради своя специфичен предмет, договорът за изработване на уебсайт заслужава специално внимание. Настоящите бележки дават най-обща представа за

Предизвикателствата на електронната търговия

Според данни, изнесени в Резолюция на Европейския парламент от 5 февруари 2009 г. относно международната търговия и интернет (2008/2204(INI), един от всеки трима граждани на ЕС извършва онлайн покупки. Понастоящем тази цифра е нарастнала значително не само в европейски, но и в световен мащаб пред вид общата тенденция за постоянно увеличаване броя и вида на предлаганите онлайн продукти и услуги. Често пъти правото се задъхва в опита си да догони и обхване в адекватни норми стремително развиващи се сектори в

Закрилата на интелектуалната собственост и интернет

Поради своята цифрова природа цялото съдържание в Интернет – текстове, изображения, аудио и видеоматериали е изключително лесно за копиране и възпроизвеждане. В тази бинарна среда, копието и оригиналът са напълно идентични. Най-голямото предимство на Интернет, бързото и евтино разпространение до милиони потребители се превърна и в най-сериозния проблем при закрилата на съдържанието от неправомерно копиране и използване. Традиционните средства за правна закрила в офлайн условия намериха приложение в някои сфери на защита, но в други се оказаха неадекватни на онлайн

Десетте най-често срещани грешки при стартиране на бизнес

Някои казват – „Бизнесът е като игра”. Можеш да спечелиш или да загубиш едно раздаване, но това което се случва в дългосрочен план е това, което има значение. За да избегнете разочарования в играта „Бизнес”, можете да избегнете капана на най-често допусканите грешки. Ето кратко описание на десетте най-често срещани грешки при стартиране на бизнес, обобщени и класифицирани единодушно от маркетингови и консултантски компании. Грешка #1 Недостатъчно време, отделено за проучване на бизнес идеята и проверка на нейната жизненост. За да избегнете