Гугъл с нови правила и политика за личните данни

Новите правила за личните данни на Гугъл са в сила от 01 март 2012. Потребителите бяха уведомени предварително с разбираеми и подробни указания и инструкции. Текстовете са публикувани и на български език – Правила и принципи/Декларация за поверителност, тук: https://www.google.bg/intl/bg/policies/privacy/.

Най-ценното в тези правила, наричани на много места „Политика за личните данни на Гугъл” са не толкова самите правила. Те са просто синхронизирани текстове с новите изисквания на европейското законодателство за защита на потребителите и техните законни права и интереси в Интернет, въведени с Директива 2009/136/EС, известна под името „Бисквитената директива”.

Ценното в тези правила е разбираемият език, на който са написани. Имам пред вид юридическия език. Тук всичко е казано просто и пределно ясно. Никакви излишни термини и претрупани с архаизми от правната терминология, изречения по половин страница, от които те заболява главата, а желанието за четене се изпарява с прочитането на първите два реда.

Другото, за което уважаваме Гугъл, е че правилата са написани на родния ни език, с което е демонстрирано уважение към нас като езикова и национална общност, като равни с всички останали по света потребители.
И на трето, не на последно място по важност – правилата наистина опростяват живота не само на Гугъл /отменят 60 други декларации и документи/, но и нашия, защото ни дават възможност да контактуваме с администратора на нашия потребителски акаунт, да контролираме и дори да откажем „бисквитките” /т.нар. cookies/.

Самите правила могат да се прочетат от главната страница на Гугъл.

Накратко, промените засягат най-съществено регистрираните потребители на Гугъл /мейл акаунт, блогъри и други услуги, изискващи регистрация и потребителски профил/. Казано с думите на Гугъл „Когато работите с услугите ни, искаме да сте наясно как използваме информацията, както и с начините, по които можете да защитите поверителността си.” Промените позволяват на Google да формират по-пълни и по-всеобхватни потребителски профили. Както се подчертава в съобщението на Google, тази промяна ще позволи „да създадем единна, изключително лесна и интуитивна практическа работа с Google.“

Освен това, тези промени са ясен отговор на таргетирането на Фейсбук, който на базата на събираната от потребителите информация, таргетира успешно своите рекламни услуги и се разразстна до мащаба на главен конкурент на Гугъл в пазара на онлайн реклама.