Skin Law Office

Рекламата с ключови думи като правонарушение

Използването на ключови думи се превърна в решаващ фактор за успешното популяризиране и рекламиране на бизнеса в интернет. Платената рекламна услуга по каталогизиране „AdWords“ на Google освен като източник на приходи в милиарди долари, в последните години стана предмет на разискване в съдебни спорове. Кога рекламата с ключови думи се превръща в нарушение на права върху търговска марка? Съдът на ЕС във връзка с преюдициално запитване (Дело C-558/08 Portakabin), в решението си определя кога използването в рамките на услуга по каталогизиране в

Защо е важна Политиката за лични данни?

Онлайн предприемачите знаят – БИЗНЕСЪТ В ИНТЕРНЕТ Е СВЪРЗАН С ПОВЕЧЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ ОТКОЛКОТО В ОФЛАЙН СРЕДА. Законодателните изисквания към е-бизнеса нарастват лавинообразно заради основната, невидима, но осезаема заплаха в интернет, наречена сигурност на данните. Поверителността на личните данни и и контролът върху достъпа и разкриването им са ключови въпроси както за потребителите, така и за собствениците на сайтове за е-услуги и онлайн продажби. Добрият онлайн предприемач е длъжен да знае, че потребителите са много чувствителни по всички въпроси, касаещи личните им

Видеоигрите, този лунен пейзаж за правото

Бизнесът с видеоигри е един от най-бързо развиващите се сектори в световната икономика. Не сме изненадани, че остава почти незасегнат от кризата. Видеоигрите (сборно понятие за конзолни игри, офлайн РС игри, онлайн игри във всичките им разновидности, мобилни игри и др.) са сред най-сложните приложения на компютърните технологии. Една съвременна игра може да включва софтуер за 3D графика, изкуствен интелект, стратегии, дигитализирани звукови ефекти, оригинални музикални партитури, използване на различни периферни устройства освен традиционните мишка и клавиатура (гейм пад, джойстик, волани