Статии

Лизингът на персонал е подробно регламентиран с изменения в кодекса на труда

Временната заетост е решение на разнообразни оперативни проблеми, свързани с текущи нужди на фирмите от работна ръка. Тази необходимост от бърза реакция при увеличаване или намаляване на обема на работа,

Бележки по договорите за изработване на уебсайт

Договорите са сърцето на всеки бизнес. За съжаление, често в бизнес отношенията отсъстват писмени договори или се сключват формални, прехвърлени услужливо през форуми, изтеглени от Интернет, преписани и въобще скалъпени

Закрилата на интелектуалната собственост и интернет

Поради своята цифрова природа цялото съдържание в Интернет – текстове, изображения, аудио и видеоматериали е изключително лесно за копиране и възпроизвеждане. В тази бинарна среда, копието и оригиналът са напълно

Имате нужда от правна консултация?