jenny

About jenny

This author jenny has created 16 entries.

Гугъл с нови правила и политика за личните данни

Новите правила за личните данни на Гугъл са в сила от 01 март 2012. Потребителите бяха уведомени предварително с разбираеми и подробни указания и инструкции. Текстовете са публикувани и на български език – Правила и принципи/Декларация за поверителност, тук: https://www.google.bg/intl/bg/policies/privacy/. Най-ценното в тези правила, наричани на много места „Политика за личните данни на Гугъл” са не толкова самите правила. Те са просто синхронизирани текстове с новите изисквания на европейското законодателство за защита на потребителите и техните законни права и интереси

Лизингът на персонал е подробно регламентиран с изменения в кодекса на труда

Временната заетост е решение на разнообразни оперативни проблеми, свързани с текущи нужди на фирмите от работна ръка. Тази необходимост от бърза реакция при увеличаване или намаляване на обема на работа, при сезонни дейности или при разширяване на портфолиото от продукти и услуги на фирмите, създаде нов вид посреднически услуги, известни като лизинг на персонал. Броят на фирмите, предоставящи тези услуги постоянно се увеличава, следвайки тенденцията за разрастване потенциала на временната заетост като форма на трудови правоотношения в европейските страни. С изменения

Бележки по договорите за изработване на уебсайт

Договорите са сърцето на всеки бизнес. За съжаление, често в бизнес отношенията отсъстват писмени договори или се сключват формални, прехвърлени услужливо през форуми, изтеглени от Интернет, преписани и въобще скалъпени набързо документи от знайни и незнайни източници. Тази документална конфекция, използвана при сключване на договори, често коства и на двете страни скъпоструващи дела, загуба на взаимно доверие и разрушаване на добри търговски отношения. Поради своя специфичен предмет, договорът за изработване на уебсайт заслужава специално внимание. Настоящите бележки дават най-обща представа за

Предизвикателствата на електронната търговия

Според данни, изнесени в Резолюция на Европейския парламент от 5 февруари 2009 г. относно международната търговия и интернет (2008/2204(INI), един от всеки трима граждани на ЕС извършва онлайн покупки. Понастоящем тази цифра е нарастнала значително не само в европейски, но и в световен мащаб пред вид общата тенденция за постоянно увеличаване броя и вида на предлаганите онлайн продукти и услуги. Често пъти правото се задъхва в опита си да догони и обхване в адекватни норми стремително развиващи се сектори в

Закрилата на интелектуалната собственост и интернет

Поради своята цифрова природа цялото съдържание в Интернет – текстове, изображения, аудио и видеоматериали е изключително лесно за копиране и възпроизвеждане. В тази бинарна среда, копието и оригиналът са напълно идентични. Най-голямото предимство на Интернет, бързото и евтино разпространение до милиони потребители се превърна и в най-сериозния проблем при закрилата на съдържанието от неправомерно копиране и използване. Традиционните средства за правна закрила в офлайн условия намериха приложение в някои сфери на защита, но в други се оказаха неадекватни на онлайн

Десетте най-често срещани грешки при стартиране на бизнес

Някои казват – „Бизнесът е като игра”. Можеш да спечелиш или да загубиш едно раздаване, но това което се случва в дългосрочен план е това, което има значение. За да избегнете разочарования в играта „Бизнес”, можете да избегнете капана на най-често допусканите грешки. Ето кратко описание на десетте най-често срещани грешки при стартиране на бизнес, обобщени и класифицирани единодушно от маркетингови и консултантски компании. Грешка #1 Недостатъчно време, отделено за проучване на бизнес идеята и проверка на нейната жизненост. За да избегнете